Luchtzijdig inregelen

Luchtzijdig inregelen

Voor het optimaal functioneren van een klimaatinstallatie is het van belang dat de luchthoeveelheden binnen de gestelde toleranties in overeenstemming worden gebracht met de ontwerpdebieten. Regulair b.v. regelt de installaties in volgens de richtlijnen welke staan vermeld in de ISSO-publicaties 31 en 52.

De complete installatie, van luchtbehandelingskast tot aan de eindafnemers, wordt gemeten en uitgebalanceerd. Eventuele uitblaaspatronen van de roosters worden ingesteld en de regelvoorzieningen worden geborgd en gemarkeerd.

De metingen worden uitgevoerd door deskundige inregeltechnici voorzien van recent gekalibreerde meetapparatuur.

Voorkom onnodige klachten

Een goed ingeregelde klimaatinstallatie voorkomt comfortklachten en verlaagt het energiegebruik. Slecht ingeregelde lucht installaties geven problemen, een onnodig hoog energieverbruik. Met behulp van onze technieken kunnen wij achterhalen waar de oorzaken liggen van bepaalde klachten. Ook kunnen we eventueel preventief optreden, door bijvoorbeeld te achterhalen of een temperatuur teveel schommelt.

Geluidsmetingen

Nadat een installatie in gebruik is gesteld en is ingeregeld,

kan door de adviseur worden geëist, dat er een geluidsmeting dient plaats te vinden. KlimaAir kan aan deze eis voldoen, doordat wij de apparatuur en expertise bezitten om deze metingen voor u uit te voeren.

Veelal word het geluidsniveau (dBA) gemeten in een aantal referentievertrekken. Als de maximale waarden worden overschreden, is het mogelijk om te achterhalen waardoor deze overschrijding wordt verookzaakt. Dit is te achterhalen door het geluidsniveau per octaafband te meten.

Rookproeven

Voordat een installatie luchtzijdig wordt ingeregeld, is het noodzakelijk dat de uitblaaspatronen van de aanwezige luchtroosters worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld. Nadat de installatie luchtzijdig is ingeregeld, kunnen rookproeven aantonen of het
uitblaaspatroon van de roosters naar wens is. Door het zichtbaar maken van het uitblaaspatroon door middel van een rookproef kunnen tocht klachten in kaart worden gebracht en worden verholpen. Ook kan door middel van een rookproef worden bepaald of er in een ruimte een
overdruk dan wel onderdruk heerst.

Vertoeren luchtbehandelingskasten

Wanneer een luchtbehandelingskast door middel van het vervangen van pulleys vertoerd dient te worden, kunnen wij dit verzorgen. Indien gewenst kan dit gebeuren direct na het inregelen van de luchtroosters van het systeem. Zelf beschikken wij over een ruime sortering van pulleys, zodat we snel de juiste pulley kunnen leveren.

Wilt u meer informatie of een
offerte ontvangen?